מחירון

כניסות

ללא הגבלה

₪420

*המחיר הוא מחיר לחודש
*כניסת מנוי היא ללא הגבלה בשעות הפעילות

4 אימונים

₪380

*כמות האימונים הינה
הכמות השבועית המקסימלית
*המחיר הוא מחיר לחודש

 

2 אימונים

₪300

*כמות האימונים הינה
הכמות השבועית המקסימלית
*המחיר הוא מחיר לחודש

 

כניסה חד פעמית

70₪

 

*Drop in

כרטיסיה 10 כניסות

500₪

 

*תוקף הכרטיסייה לחודשיים