top of page

מחירון

כניסות

ללא הגבלה

₪425

*המחיר הוא מחיר לחודש
*כניסת מנוי היא ללא הגבלה בשעות הפעילות

4 אימונים

₪395

*כמות האימונים הינה
הכמות השבועית המקסימלית
*המחיר הוא מחיר לחודש

 

2 אימונים

₪320

*כמות האימונים הינה
הכמות השבועית המקסימלית
*המחיר הוא מחיר לחודש

 

כניסה חד פעמית

70₪

 

*Drop in

כרטיסיה 10 כניסות

600₪
 
*תוקף הכרטיסייה לחודשיים 
 

bottom of page